Adressändring

Anmäl ny adress genom att klicka här <<

Här kan du snabbt och enkelt beställa en sammanställd blankett om adressändring genom att fylla i vårt formulär. Handlingen kommer att sändas över till din mejladress som sedan behöver undertecknas av dig.

Adressändring tillsammans med registrering i postregister.

Eftersom att vi för ett register över registrerade personuppgifter så får vi en hel del förfrågningar från aktörer som på ett eller annat sätt önskar att ta del av din adress. Dessa aktörer är vanligtvis inte uppkopplade mot Skatteverkets register. Det kan vara utländska aktörer som inte är medvetna om att du precis har utfört en adressändring.

Vid en förfrågan om dig från utomstående part kommer vi alltid att meddela dig i första hand vem och vilka det är som har gjort en förfrågan om dig och därefter behöver vi ditt godkännande och först då lämnar vi ut dina uppgifter. Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter utan ditt godkännande. 

Gör en riktig adressändring hos oss på Folkbokföringsgruppen för att inte gå miste om post.

Anmäl ny adress genom att klicka här <<