Adressändring för dödsbo

Ändra dödsboets adress i myndigheternas register och beställ samtidigt en postregistrering

*” anger obligatoriska fält

Adressändring: anmäl ny adress samt välj antal månader i din postregistrering för att inte gå miste om viktig post, meddelanden m.m. Du kan läsa mer här om du önskar att ta del av ytterligare information.

Adressändring för dödsboet

Om dödsboet behöver ändra adress eller registrera en ny så gör man det enkelt genom att beställa en adressändring för dödsbo. Detta kan vara bra att göra om den gamla adressen inte längre är aktuell.

Vem har möjlighet att adressändra för dödsboet?

Den första adressändringen efter dödsfallet kan göras av:

  • Dödsbodelägare
  • Boutredningsman
  • Bouppteckningsförrättare
  • Begravningsbyrå
  • Annan behörig person förutsatt att den personen företräder dödsboet


Om dödsboet vill ändra adressen vid ett senare tillfälle måste anmälan vara undertecknad av:

  • samtliga dödsbodelägare eller
  • undertecknad av en av dödsbodelägarna med stöd av fullmakt från övriga dödsbodelägare. Fullmakten ska bifogas med anmälan.
 

Den nya adressen gäller bara för brev från Skatteverket

Skatteverket kan inte själv meddela dödsboets nya adress till andra myndigheter och aktörer utan här ligger det helt på dödsboet att så till så att andra aktörer faktiskt känner till den nya adress som nu är aktuell.

När en person avlider är det inte längre möjligt att göra några ändringar i folkbokföringsadressen. De flesta företag och myndigheter skickar post till folkbokföringsadressen. För att dödsboet ska få annan post, kan anmälan om eftersändning (digital postregistrering) göras på vår webbplats.