Adressändring – missa inte viktig post

Ändra din adress i myndigheternas register och beställ samtidigt en postregistrering

Officiell information gällande en flyttanmälan / adressändring inom Sverige

När du ska flytta ska du göra en flyttanmälan som även kallas för adressändring detta för att du ska få rätt folkbokföringsadress, en adress som registreras i myndigheternas folkbokföringsregister.

Gör en adressändring innan du flyttar för att inte gå miste om post

Gör din adressändring innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat till din ny adress. Då kommer din nya adress att gälla från den dagen du flyttar in. Om du adressändrar senare än en vecka efter flytten gäller din nya adress från den dag adressändringen kom in.

Du som flyttar med barn

När du anmäler en adressändring och den andre vårdnadshavaren inte har skrivit under kommer Skatteverket istället att skicka ut en fråga per post till den andre vårdnadshavaren för godkännande.

Hur lång tid tar handläggningen hos myndigheterna? 

Om du anmäler att du flyttar inom Sverige kan det ta upp till en vecka innan din registrerade flytt är genomförd. 

Varför är det viktigt att göra en adressändring?

Att du är folkbokförd på rätt adress är av stor betydelse – dina samhälleliga rättigheter och skyldigheter påverkas – exempelvis var du ska rösta och betala skatt. Vidare påverkas samhällsplaneringen generellt, exempelvis var det ska byggas nya bostäder och hur skolor och äldreomsorg ska planeras.

Beställ en adressändring omgående när du ska eller har flyttat

När du byter adress ska du fylla i dina personuppgifter och din nya adress. Du anger inflyttningsdatum och om adressen gäller tillsvidare eller om det är en tillfällig adress. Information om din nya adress skickas sedan vidare till Skatteverket för slutlig registrering.