Folkbokföringsgruppen

Din privata folkbokföring
Alla tjänster är kostnadsfria

Vad innebär tjänsten ändra/registrera telefonnr?

Läs mer här nedan!

Ändra/registrera telefonnummer hos Folkbokföringsgruppen

Till ändra/registrera telefonnummer <<

Ändra på ditt registrerade telefonnummer hos oss eller registrera en helt ny. Det går fort, är enkelt och se till så att vi har ditt nya e-telefonnummer. Genom att ändra eller registrerar ditt telefonnummer hos oss så använder du dig av Folkbokföringsgruppens tjänst: ändra/registrera telefonnummer.

Vad innebär det att ändra eller registrera sitt telefonnummer hos Folkbokföringsgruppen?

Tjänsten innebär att vi registrerar eller ändrar på det telefonnummer som du har. När du har skickat in din anmälan till oss så blir det nya telefonnumret som vi registrerar i Folkbokföringsgruppens register.

Folkbokföringsgruppen är en privat folkbokföring som samlar in och registrerar svenskars personuppgifter så som din adress. Vi samlar även in och registrerar andra uppgifter om dig.

Varför är det bra att använda sig av vår tjänst gällande ändring eller registrering av telefonnummer?

Jo eftersom att vi för ett register över registrerade personuppgifter så får vi en hel del förfrågningar från aktörer som på ett eller annat sätt önskar att ta del av ditt telefonnummer. Dessa aktörer är vanligtvis inte uppkopplade mot Skatteverkets register. Det kan vara utländska aktörer som på ett eller annat sätt behöver komma i kontakt med dig.

Vid en förfrågan om dig från utomstående part kommer vi alltid att meddela dig i första hand vem och vilka det är som har gjort en förfrågan om dig och därefter behöver vi ditt godkännande och först då lämnar vi ut dina uppgifter. Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter utan ditt godkännande. 

Till ändra/registrera telefonnummer <<

Vanligaste frågorna & svaren vi får

Tjänsten ändra eller registrera telefonnummer innebär att du i vårt register ändrar eller registrerar ditt telefonnummer. Folkbokföringsgruppens tjänst ändrar eller registrerar ditt telefonnummer innebär att du byter ut dina gamla uppgifter hos oss mot de nya uppgifterna du meddelar i vår tjänst tjänst. Gör din anmälan idag och se till så att vi har ditt nya telefonnummer. 

Folkbokföringsgruppen är en privat aktör som på eget bevåg samlar in och registrerar uppgifter om privatpersoner i Sverige. Sådana uppgifter är bla. Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och telefonnummer.

Folkbokföringsgruppen är ingen statlig myndighet. Folkbokföringsgruppen är en privat aktör som agerar på egen hand och med egna intressen.

När du ändrar eller väljer att registrera nya uppgifter hos Folkbokföringsgruppen innebär detta att vi samlar in och registrerar dina uppgifter i vårt register. Detta register används främst till att tillgodose andra aktörer runt om i Sverige och världen som inte är uppkopplade mot Skatteverkets register. 

Ja dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part dock är förutsättningarna för detta att du först godkänner detta. Om inte vi får ditt godkännande till att lämna ut dina personuppgifter så kommer vi inte att lämna ut dina uppgifter.

Ja vi meddelar er alltid om någon gör en förfrågan om dina personuppgifter.

Tjänsten är helt och hållet kostnadsfri och ingen betalning sker till Folkbokföringsgruppen. 

Folkbokföringsgruppen är en privat aktör

Tänk på att Folkbokföringsgruppen är en privat aktör. Detta innebär att vi inte på något sätt samarbetar med myndigheter i Sverige och inte heller kan vi personligen se till så att dina personuppgifter uppdateras hos svenska myndigheter.

Folkbokföringsgruppen för ett eget register om privatpersoner i Sverige och har egna ekonomiska intressen i den bransch man verkar i.