Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Anmäla Ny Adress – För dig som redan är utvandrad

Att flytta utomlands är ett stort steg som innebär många förändringar, till det positiva, men det krävs också att ha koll på sina rättigheter man fortfarande har kvar som svensk medborgare och det börjar oftast med att myndighet har en korrekt adress till dig i utlandet. En viktig aspekt av att flytta utomlands är att se till att din adress är korrekt registrerad i folkbokföringsregistret. För svenskar som redan har utvandrat är det viktigt att veta hur man anmäler en ny adress och säkerställer sin plats i röstlängden för val. Här går vi igenom processen steg för steg.

1. Besök Folkbokföringsgruppens webbplats

För att anmäla en ny adress efter att du har utvandrat från Sverige, börjar du med att besöka länken som bifogas är nedan. Det är en enkel process som bara kräver ett få antal klick för att säkerställa att din anmälan om ny adress sammanställs för dig.

Här anmäler du en ny adress – för dig som redan utvandrat

2. Fyll i Formuläret för ny adress

På vår webbplats hittar du ett formulär avsett för de svenskar som redan har utvandrat och behöver anmäla en ny adress efter att man har flyttat till ett nytt boende i utlandet. Det är viktigt att noggrant fylla i alla detaljer för att säkerställa att din nya adress registreras korrekt.

3. Förifylld anmälan om röstlängden

När du anmäler ny adress så är anmälan om röstlängden redan förifylld och du behöver därför inte bocka i detta. Detta innebär att när du anmäler din nya adress i utlandet så behöver du bara tänka på att anmäla ny adress och uppge dina nya adressuppgifter. För att underlätta processen är alternativet för röstlängdsanmälan redan förbockat vilket innebär att du inte behöver fylla i extra papper eller komma ihåg att göra det separat.

Viktigt att Komma Ihåg

  • Tidig anmälan: Se till att anmäla din nya adress så snart som möjligt efter flytten. Detta säkerställer att att folkbokföringsregistret får din nya adress i tid.
  • Kontrollera uppgifterna: Dubbelkolla all information du anger för att undvika eventuella fel eller missförstånd.

Genom att följa dessa steg kan utvandrade svenskar enkelt hantera sin adressändring och säkerställa sin delaktighet i svenska demokratiska processer. Kom ihåg att hålla dig informerad och agera proaktivt för att navigera i administrativa processer med lätthet.

Anmäl ny adress här

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.