Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Att tänka på vid separation med sambo

Det finns mycket att tänka på vid en separation.

När sambos ska separera ska normalt sätt endast den gemensamma bostaden och bohaget som har förvärvats för att användas tillsammans delas lika, oavsett vem som har köpt och finansierat dessa. Det finns även andra viktiga detaljer att tänka på vid en separation.

Vanligtvis omfattas inte bostaden som förvärvades före samboskapet av bodelningsreglerna. Emellertid, om samborna under förhållandets gång byter ut den tidigare bostaden mot en ny, anses den nya bostaden vara samboegendom och ska fördelas jämnt mellan dem vid en eventuell separation. Det är också viktigt att betona att alla andra tillgångar, såsom fordon, fritidshus och sparande, vanligtvis inte omfattas av de regler som reglerar uppdelning av egendom i samboskap.

När föräldrar skiljer sig, ska adressändring för barnet göras. Normalt sett ska adressändringen ske till den adress där barnet har sin huvudsakliga hemvist. Huvudsaklig hemvist är den plats där barnet bor mestadels och har sitt centrum för dagliga aktiviteter. Det är viktigt att notera att folkbokföringen

Ta över bolån vid separation sambo

I vissa situationer kan du eller din sambo välja att behålla bostaden och ensam ta över det befintliga bolånet. För att detta ska vara genomförbart krävs det att den personen har tillräcklig ekonomisk förmåga och kreditvärdighet för att långivaren (banken) ska godkänna ansökan om att ta över samma lånebelopp.

Om du planerar att ta över ett bolånet ska du ta kontakt med din bank eller långivare. De kommer att kunna ge dig den nödvändiga informationen och vägledningen för att hantera processen korrekt och smidigt.

Var ni ska bo efter separationen?

När du och din partner står inför behovet av att köpa nya bostäder som en del av er separation, finns det flera viktiga steg att överväga. Fyra viktiga punkter att tänk på vid flytt är:

  1. Utforska dina ekonomiska möjligheter
  2. Sök efter passande bostäder
  3. Banklån och finansiering
  4. Planering

Tänk på att adressändra

Vid en separation är det viktigt att komma ihåg att adressändring är en viktig åtgärd som måste hanteras noggrant. När ni båda flyttar till nya platser och eventuellt köper eller hyr nya bostäder är det nödvändigt att uppdatera era adresser.

Att vara noggrann med att hålla era adressuppgifter uppdaterade är inte bara praktiskt för att säkerställa att ni får viktiga brev och annan till er nya adress, utan det kan också vara nödvändigt för att säkerställa att ni har rätt till olika rättigheter och förmåner baserade på er nya situation och boende. Så, när ni går igenom en separation och ändrar era boendeförhållanden, se till att inkludera adressändring som en viktig del av separationen för att undvika onödiga komplikationer i framtiden.

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.