Folkbokföringsgruppen

FBG

Din privata folkbokföring
Alla tjänster är kostnadsfria

Vad innebär tjänsten begär ett utdrag?

Läs mer här nedan!

Begär utdrag om dig själv ur Folkbokföringsgruppens register

Begär utdrag <<

Här kan du begära ut ett utdrag om dig själv för att se vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Begär ett utdrag ur vårt register för att se de registrerade uppgifterna. 

Det är alltid kostnadsfritt att begära ut ett sådant utdrag. Utdraget ut vårt register skickas till den mejl adress du uppger i din beställning.

Begär utdrag <<

Vanligaste frågorna & svaren vi får

Begär och ta del av ett utdrag om dig själv. Se vad som finns med i våra register. Fyll i formuläret och invänta mejlet med den bifogade filen där det framgår vilka uppgifter vi har registrerat om dig.

Folkbokföringsgruppen är en privat aktör som på eget bevåg samlar in och registrerar uppgifter om privatpersoner i Sverige. Sådana uppgifter är bla. Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och telefonnummer.

Folkbokföringsgruppen är ingen statlig myndighet. Folkbokföringsgruppen är en privat aktör som agerar på egen hand och med egna intressen.

När du ändrar eller väljer att registrera nya uppgifter hos Folkbokföringsgruppen innebär detta att vi samlar in och registrerar dina uppgifter i vårt register. Detta register används främst till att tillgodose andra aktörer runt om i Sverige och världen som inte är uppkopplade mot Skatteverkets register. 

Ja dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part dock är förutsättningarna för detta att du först godkänner detta. Om inte vi får ditt godkännande till att lämna ut dina personuppgifter så kommer vi inte att lämna ut dina uppgifter.

Ja vi meddelar er alltid om någon gör en förfrågan om dina personuppgifter.

Tjänsten är helt och hållet kostnadsfri och ingen betalning sker till Folkbokföringsgruppen. 

Folkbokföringsgruppen är en privat aktör

Tänk på att Folkbokföringsgruppen är en privat aktör. Detta innebär att vi inte på något sätt samarbetar med myndigheter i Sverige och inte heller kan vi personligen se till så att dina personuppgifter uppdateras hos svenska myndigheter.

Folkbokföringsgruppen för ett eget register om privatpersoner i Sverige och har egna ekonomiska intressen i den bransch man verkar i.