Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Flytta med barn gemensam vårdnad

Ta del av vad som gäller enligt lag när du ska flytta med barn och har gemensam vårdnad. Om en av vårdnadshavarna ska flytta med barnen ska ett samtycke inhämtas som styrker att vårdnadshavarna är överens om flytten. Om du flyttar med barnen utan godkännande av barnens andra förälder, kan du göra dig skyldig till brott. Straffansvar gäller för egenmäktighet med barn.

Enligt lag får du alltså inte flytta med ditt barn utan godkännande. När du och den andra vårdnadshavaren är överens om barnets nya boende kan ni skriva ett avtal, vilket är ett samtycke. Detta samtycke kan komma att behövas bestyrkas hos socialnämnden eller hos advokat. Du skaffar samtycket hos officiella Samhällsservice.se.

Genom att skriva ett samtycke slipper du föra ärendet vidare till domstol för att få igenom flytten. Du behöver inte gå igenom en tidskrävande och jobbig vårdnadstvist. När du skaffar ett samtycke – flytt med barn inom Sverige visar det på att vårdnadshavarna har god samarbetsförmåga och tänker på barnets bästa i första hand.

Enskild vårdnadshavare får inte ta egna beslut

En flytt bedöms enligt lag vara av sådan art att det är ett djupgående ingrepp i barnets liv. Varje angelägenhet i barnets liv ska gemensamt fattas i ett beslut av båda vårdnadshavarna. Lagarna finns till för barnets framtid som inte ensam för beslutas av en enskild vårdnadshavarna.

Beslut får inte tas ensam av en vårdnadshavare när det gäller grundläggande saker i barnets liv som rör: boende, skolgång och annat viktigt i barnets liv.

Ladda ner samtycke – flytta med barn inom Sverige

Här laddar du ner samtycke – flytta med barn inom Sverige.

Samtycket styrker att vårdnadshavarna är överens om flytten. För att kunna skaffa samtycket ska du klicka dig vidare till Samhällsservice.se i ovan länk. När du har fått samtycket ska båda vårdnadshavarna spara en kopia och visa upp handlingen till den som efterfrågar det. Bland annat kan du styrka överenskommelsen i nedan kontakt med:

  • myndigheter
  • socialtjänsten
  • kommunen
  • skola, förskola, utlandsskola
  • domstol

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.