Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Flytta utomlands behålla personnummer

Här kan du få information om vilka regler som gäller och huruvida man behåller sitt personnummer vid flytt utomlands. I Sverige finns det inga definitiva regler som innebär att man automatiskt förlorar sitt personnummer, men det är viktigt att sätta sig in i relevant information.

När du väl har tilldelats ett personnummer, behåller du detta nummer för resten av livet. Det betyder att ditt personnummer inte ändras, även om du exempelvis skulle flytta utomlands.

För svenska medborgare

Att du flyttar utomlands och registrerar dig som utflyttad från Sverige har ingen inverkan på ditt svenska medborgarskap. Ditt svenska personnummer behåller du också. Svenska medborgare kan aldrig förlora sitt personnummer.

För dig med uppehållstillstånd

Ditt svenska personnummer förblir också detsamma. Om du har permanent uppehållstillstånd i Sverige är det möjligt att vistas utomlands i upp till ett år utan att det påverkar ditt uppehållstillstånd. Om din vistelse utomlands planeras vara längre än ett år, är det viktigt att informera Migrationsverket.

Om du inte efterlever bestämmelserna kan du riskera att förlora din rätt att vistas i Sverige. Ditt personnummer kan komma att betraktas som inaktivt, men kommer aldrig att återanvändas av någon annan.

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.