Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Flytta utomlands med betalningsanmärkning

Tänk på att skulder inte upphör att existera bara för att man flyttar till ett annat land. Kronofogden, som är en svensk myndighet, har endast mandat att utmäta tillgångar som befinner sig inom Sveriges gränser men kan i internationella samarbeten utmäta dina tillgångar.

Om man vid en flytt till ett annat land tar med sig alla sina tillgångar, kommer det inte att finnas några tillgångar kvar i Sverige för Kronofogden att rikta en utmätning mot.

Svenska myndigheter har möjlighet att, genom samarbete med aktörer, internationella inkassobolag och myndigheter i andra länder, utmäta tillgångar som finns utomlands med stöd av internationella överenskommelser. Detta är en vanlig företeelse.

Kronofogdens samarbete utomlands

Trots att du skulle flytta utomlands och Kronofogden inte har möjlighet att direkt utmäta utländska tillgångar, kan utmätning fortfarande ske genom samverkan med liknande myndigheter eller andra involverade parter i det aktuella landet.

Skulderna är kvar

Tänk på att dina skulder blir kvar även om du flyttar utomlands.

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.