Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Flytta utomlands skolplikt

Syftet med skolplikten i Sverige är bland annat att säkerställa att alla barn har rätt till en kostnadsfri utbildning i skolan.

Om dina barn är bosatta i Sverige, är de skyldiga att följa skolplikten och därmed att gå i skolan. Om du väljer att flytta utomlands med dina barn upphör skolplikten.

Föräldrar som har tagit med sina skolpliktiga barn utomlands och har stannat där kan bli föremål för rättsliga åtgärder för att ha brutit mot skolplikten. Tänk därför på att inte resa med barnen längre tid än vad som är tillåtet enligt skolplikten.

Skolplikt straff

Konsekvensen av att inte uppfylla barnets skolplikt är att vårdnadshavarna kan bli ålagda att tillsammans med ett vite se till att skolplikten fullgörs. Vårdnadshavarna gör sig dock inte skyldiga till något brott.

Om du ska vara bortrest länge

Om du planerar att vara bortrest med skolpliktiga barn under en längre tid ska du anmäla en adressändring.

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.