Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Folkbokföring LVU – regler

Regler vid folkbokföring för LVU-placerade barn.
Ett barn som har placerats i ett hem enligt LVU behöver inte folkbokföras på adressen. I enlighet med 9 § folkbokföringslagen anges att en person dock inte ska anses bosatt på den fastighet där denne enbart vistas för att vårdas enligt LVU. Detta innebär att barn som är placerade på en adress enligt LVU inte behöver folkbokföras på adressen.

Registrera barns adress i folkbokföringen här.

Reglerna för barn som är undantagna att registrera sin adress på ett LVU-hem gäller enbart personer som är omhändertagna enligt LVU. För andra sociala insatser gäller andra regler.

Om barnet placerats i annan boendeform

Om ett barn har placerats i en annan boendeform än LVU gäller andra regler. Om ett barn exempelvis har placerats i ett familjehem efter ett beslut enligt LSS gäller regeln att barnet ska registrera sin adress där barnet bor, alltså i familjehemmet.

Registrera barns adress

När du ska registrera ny adress för ett barn gör du det online här. Fyll i samtliga uppgifter och registrera en adressändring samt postregistrering.

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.