Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Gäller hemförsäkring för mig om jag ej är folkbokförd på den adressen?

För dig som inte är folkbokförd på den adressen som har en hemförsäkring där du bor och samtidigt vill att hemförsäkringen för det boendet även ska gälla för dig så kan det uppstå komplikationer – vi reder ut här nedan vad du behöver göra för att försäkringen ska vara giltig.

Komplikationer men inte nödvändigtvis om du meddelar försäkringsbolaget

Om du inte är folkbokförd på adressen där du bor och vill att din hemförsäkring ska gälla, kan det uppstå komplikationer om du inte på förväg har meddelat detta till ditt försäkringsbolag innan olyckan har inträffat.

För att en försäkring ska vara giltig så måste givetvis försäkringsbolaget vara medvetna om vilka personer som omfattas av försäkringen. När flera personer är folkbokförda på samma adress så utgår försäkringsbolagen utifrån uppgifter i folkbokföringen. Men är man inte folkbokförd på den adress som har tecknat en hemförsäkring så får man manuellt kontakta försäkringsbolaget som i sin tur också justerar den premie som ska betalas.

Hemförsäkringar – red ut omständigheterna med försäkringsbolaget

Hemförsäkringar är vanligtvis kopplade till den adress där du officiellt är folkbokförd. Försäkringsbolagen använder folkbokföringsadressen för att bedöma risk och bestämma premien för försäkringen. Om du inte är folkbokförd på adressen där du faktiskt bor och vill ha skydd av en hemförsäkring så är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att reda ut situationen. De kan behöva bekräftelse på din faktiska boendesituation eller andra dokument som styrker din anknytning till bostaden. Alla försäkringsbolag har sina egna villkor och regler så man gör bäst i att direkt höra med sitt försäkringsbolag. Det är också möjligt att de har särskilda riktlinjer eller produkter anpassade för sådana situationer. Att inte vara tydlig med sin boendesituation kan leda till att försäkringen inte gäller i händelse av en skada eller att man anses ha lämnat felaktiga uppgifter som i sin tur kan leda till allvarliga konsekvenser. Därför är det viktigt att vara öppen och ärlig med sitt försäkringsbolag för att säkerställa att man har rätt skydd.

Adressändring – att vara folkbokförd på rätt adress är alltid viktigt

I Sverige är det en skyldighet att alla är korrekt registrerade i folkbokföringsregistret och på den adress där man faktiskt bor.

Om man inte gör en adressändring eller registrerar sig på den adress som man faktiskt bor på så anses det vara ett brott mot folkbokföringslagen. Detta innebär att om en person medvetet står skriven på en annan adress än där de faktiskt bor, eller underlåter att anmäla adressändring, gör sig personen skyldig till folkbokföringsbrott. Ett sådant brott kan få allvarliga konsekvenser, inklusive rättsliga åtgärder.

Det är av yttersta vikt att alla följer folkbokföringslagen och gör en adressändring för att på så sätt vara registrerade på rätt adress.

Påbörja din adressändring här

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.