Har ingen adress att skriva mig på – hur gör du?

Hur gör du om du inte har en adress du kan skriva dig på?
Folkbokföring utan bostad kan bero på att en person är bostadslös. Vid sådana tillfällen finns det vissa lösningar. Normalt sätt ska man folkbokföra sig på den adress där man uppehåller sig eller har sin dygnsvila (7§ folkbokföringslagen). Om man är bostadslös är detta omöjligt.

Om en person inte har möjlighet att registrera sin på en adress som tillhör en viss fastighet då kan Skatteverket ordna med en speciell folkbokföringsadress. Om du är bostadslös ska du kontakta Skatteverkets folkbokföring för att kunna registrera dig på en adress dit du kan mottaga post.

Registrera adress i folkbokföringen

Om du har en adress där du kan skriva dig på ska du anmäla adressen. Du fyller i samtliga nya adressuppgifter och dina personuppgifter i din adressändring. För att kunna adressändra måste du göra en adressändring.

Gör din adressändring här.

Taggar: