Folkbokföringsgruppen

FBG

Din privata folkbokföring
Alla tjänster är kostnadsfria

Vad innebär tjänsten namnändring?

Läs mer här nedan!

Namnändring hos Folkbokföringsgruppen

Till namnändring <<

Anmäl din namnändring till oss och beställ samtidigt blanketter för detta ändamål som du sedan skickar in till Skatteverket. Det går fort, är enkelt och se till så att vi även kan registrera din namnändring. Genom att beställa tjänsten namnändring hos oss använder du dig av Folkbokföringsgruppens tjänst: namnändring.

Vad innebär det att beställa tjänsten namnändring hos Folkbokföringsgruppen?

Namnändring innebär att vi registrerar ditt namnbyte samt eventuella namnändring i vårt register. När du har skickat in din namnändring till oss så blir det det nya namnet registrerat som väntande fram tills att detta namn fullständigt registrerats hos myndigheterna. Det kan även vara så att du redan har genomfört en namnändring och önskar att vi endast uppdaterar detta i våra register. Då kommer vi att uppdatera din namnändring i våra register.

Folkbokföringsgruppen är en privat folkbokföring som samlar in och registrerar svenskars personuppgifter så som din adress. Vi samlar även in och registrerar andra uppgifter om dig.

Varför är det bra att använda sig av vår tjänst namnändring och inte bara skicka in en namnändring till svenska myndigheter?

Jo eftersom att vi för ett register över registrerade personuppgifter så får vi en hel del förfrågningar från aktörer som på ett eller annat sätt önskar att ta del av din adress, telefonnummer och/eller e-postadress och då behöver vi även ditt korrekta namn. Dessa aktörer är vanligtvis inte uppkopplade mot Skatteverkets register. Det kan vara utländska aktörer som inte är medvetna om att du precis har utfört en namnändring till statliga myndigheter.

Vid en förfrågan om dig från utomstående part kommer vi alltid att meddela dig i första hand vem och vilka det är som har gjort en förfrågan om dig och därefter behöver vi ditt godkännande och först då lämnar vi ut dina uppgifter. Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter utan ditt godkännande. 

Till namnändring <<

Vanligaste frågorna & svaren vi får

Tjänsten namnändring innebär att du i vårt register ändrar på ditt namn. Folkbokföringsgruppens tjänst namnändring innebär att du byter ut dina gamla uppgifter hos oss mot de nya uppgifterna du meddelar i vår tjänst namnändring. Gör din namnändring idag och se till så att vi har ditt nya namn. 

Folkbokföringsgruppen är en privat aktör som på eget bevåg samlar in och registrerar uppgifter om privatpersoner i Sverige. Sådana uppgifter är bla. Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och telefonnummer.

Folkbokföringsgruppen är ingen statlig myndighet. Folkbokföringsgruppen är en privat aktör som agerar på egen hand och med egna intressen.

När du ändrar eller väljer att registrera nya uppgifter hos Folkbokföringsgruppen innebär detta att vi samlar in och registrerar dina uppgifter i vårt register. Detta register används främst till att tillgodose andra aktörer runt om i Sverige och världen som inte är uppkopplade mot Skatteverkets register. 

Ja dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part dock är förutsättningarna för detta att du först godkänner detta. Om inte vi får ditt godkännande till att lämna ut dina personuppgifter så kommer vi inte att lämna ut dina uppgifter.

Ja vi meddelar er alltid om någon gör en förfrågan om dina personuppgifter.

Tjänsten är helt och hållet kostnadsfri och ingen betalning sker till Folkbokföringsgruppen. 

Folkbokföringsgruppen är en privat aktör

Tänk på att Folkbokföringsgruppen är en privat aktör. Detta innebär att vi inte på något sätt samarbetar med myndigheter i Sverige och inte heller kan vi personligen se till så att dina personuppgifter uppdateras hos svenska myndigheter.

Folkbokföringsgruppen för ett eget register om privatpersoner i Sverige och har egna ekonomiska intressen i den bransch man verkar i.