Anmäl ny adress för dig som redan är utvandrad inklusive ny röstlängd

Ändra din adress i myndigheternas register och beställ samtidigt en postregistrering

När du ska anmäla ny adress och redan är utvandrad

Det här formuläret använder du om du redan har flyttat från Sverige, inte längre är folkbokförd och vill anmäla ny adress under vistelsen i utlandet. Du som är svensk medborgare använder samtidigt också blanketten om du efter 10 års vistelse i utlandet vill vara kvar i röstlängden. Detta bockas i på förhand.

Flera i familjen kan anmäla ny adress samtidigt

Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan om röstlängd och anmäla ny adress i utlandet

Instruktioner skickas vidare till din e-post adress

Tänk på att ytterligare instruktioner skickas vidare till din e-postadress för att din nya adress utomlands ska bli fullständigt registrerad.