Anmäl ny adress för dig som redan är utvandrad inklusive ny röstlängd

Ändra din adress i myndigheternas register och beställ samtidigt en postregistrering

När du ska anmäla ny adress och redan är utvandrad

Det här formuläret använder du om du redan har flyttat från Sverige, inte längre är folkbokförd och vill anmäla ny adress under vistelsen i utlandet. Du som är svensk medborgare använder samtidigt också blanketten om du efter 10 års vistelse i utlandet vill vara kvar i röstlängden. Detta bockas i på förhand.

Flera i familjen kan anmäla ny adress samtidigt

Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan om röstlängd och anmäla ny adress i utlandet

Instruktioner skickas vidare till din e-post adress

Tänk på att ytterligare instruktioner skickas vidare till din e-postadress för att din nya adress utomlands ska bli fullständigt registrerad.

Adressändring och postregistrering

Du kan snabbt och enkelt på vår webbplats beställa en adressändring som du då kommer att erhålla förifylld. Du kan samtidigt beställa ytterligare tjänster från oss. När du beställer en adressändring via oss så gör du detta snabbt och enkelt på vår webbplats. Tänk alltid på att det är Skatteverket som handlägger dessa ärenden så det är väldigt viktigt att du sänder iväg den blankett du erhåller förifylld från oss till myndigheten. Fyll i och underteckna och posta till Skatteverket. Instruktioner om detta skickas till den e-postadress du uppger i beställningen.

Vad gäller övriga tjänster du beställer från oss så sker detta i samband med att du beställer en förifylld adressändring. Det är detta vi kallar för postregistrering.

En postregistrering är en tjänst som erbjuds till privatpersoner och företag som anmäler en ny adress. Genom denna tjänst kan tredje part till Folkbokföringsgruppen ställa adressförfrågningar om de nya folkbokföringsuppgifterna för att erhålla den aktuella adressen som kund har anmält. När en förfrågan från tredje part kommer in, tar Folkbokföringsgruppen kontakt med kunden som har köpt en postregistrering. På så sätt säkerställs att brev, e-postmeddelanden och annan kommunikation från tredje part skickas vidare till kundens nya adress, vilket underlättar att all viktig post och kommunikation når fram till rätt mottagare trots adressändringen.

Dessa aktörer är vanligtvis inte uppkopplade mot Skatteverkets register. Det kan vara utländska aktörer som inte är medvetna om att du precis har utfört en adressändring hos myndigheter och då är vi där och hjälper till.

Postregistrering erbjuds för närvarande i:

  • 3 månader
  • 6 månader
  • 12 månader

Vid en förfrågan om dig från tredje part kommer vi alltid att meddela dig i första hand vem och vilka det är som har gjort en förfrågan om dig och därefter behöver vi ditt godkännande och först då lämnar vi ut dina adressuppgifter. Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter utan ditt godkännande. 

Gör en ordentlig adressändring hos oss på Folkbokföringsgruppen för att inte gå miste om viktiga brev, meddelanden eller annat.

Vill du enbart anmäla flytt utan att beställa en postregistrering så kan du direkt vända till dig Skatteverket kostnadsfritt.

Vi sammanställer dina uppgifter i Skatteverket respektive anmälan för att du enkelt ska kunna beställa en postregistrering samt adressändring. Som ovan nämnt kan du direkt vända dig till Skatteverket i de fall du enbart önskar att anmäla flytt och inte beställa ytterligare tjänster.