Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Okänd person skriven på min adress – Vad gör jag?

Att upptäcka att okända personer har folkbokfört sig på ens egen adress kan vara en djupt oroande upplevelse. Många gånger gör okända personer adressändring till adresser de själva inte bor på av olika anledning. En av anledningarna kan vara att de själv inte har en bostad och en annan kan vara att de vill dra fördelar av att vara folkbokförd i en specifik kommen. Det är inte bara ett intrång i den personliga integriteten när någon gör en adressändring till ens hem, utan det kan också väcka en känsla av osäkerhet och sårbarhet. Hemmet betraktas ofta som en helig fristad där man ska kunna känna sig trygg och ostörd. När gränserna för denna frid bryts av främlingar utan ens medgivande så uppleves det givetvis som en kränkning av ens personliga fristad. Dessutom kan det medföra praktiska konsekvenser för den eller de personer som genomfört en falska adressändring- Problem kan uppstå med deras post, myndighetskommunikation och till och med juridiska frågeställningar.

Så här gör en del för att bli av med problemet med falska adressändringar

Metod 1: Det har kommit till vår kännedom att många människor har helt enkelt har tröttnat på att okända personer folkbokför sig på deras adresser att de tagit tag i detta på egen hand. Personerna har då själva valt att adressändra för de okända personerna på en för de också okänd adress.

Det förekommer uppgifter om att man via oss på Folkbokföringsgruppen har beställt en så kallad flyttanmälan/adressändring och sedan skickat in anmälan till folkbokföringsregistret och registrerat dessa okända personer på bland annat en adress på en anstalt i Sverige.

Givetvis rekommenderas det inte att man tar tag i detta själv men det är också förståeligt att människor går så här då det är ett stort intrång i ens personliga liv när okända personer folkbokför sig på den adress man själv bort på.

Metod 2: Meddela Skatteverket om en person, som inte bor hos dig, är folkbokförd på din adress. Skatteverket kommer då att starta en utredning och hur lång tid detta tar varierar och man får helt enkelt höra med handläggaren hos Skatteverket för att ta reda på handläggningstider.

Skatteverket utreder om det är något som behöver ändras för den okände personens folkbokföring. Det som är bra för Skatteverket att veta när du anmäler adressändringsfusket är följande:

  • den adress det gäller (dit breven skickas, det vill säga din adress)
  • okända personens personnummer (eller födelsedag och helst födelseår)
  • okända personens namn (så fullständigt som möjligt)
  • personens nya adress (om du känner till den riktiga adressen personer bor på)
  • telefonnummer till den okända personen
  • mejladress till den okända personen
  • något annat du känner till om den okända personen, till exempel om han eller hon har flyttat utomlands, studerar eller vilken arbetsgivare han eller hon har.

Du får vara anonym om du känner för det när du anmäler adressändringsfusket till Skatteverket. Det underlättar dock om du är mer samarbetsvillig i ärendet och lämnar relevanta kontaktuppgifter till dig så att Skatteverket kan ställa eventuella följdfrågor till dig om det skulle behövas.

Du meddelar Skatteverket enklast genom tjänsten Tipsa om misstänkt fusk.

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.