Adressändring är alltid kostnadsfritt – Se upp för aktörer som tar betalt för detta.

Information om postregister

Vårt postregistret är ett adressregister som utländska myndigheter och företag kan ta del av. När du registrerar dig i det europeiska adressregistret förenklar du kommunikationen med olika aktörer runt om i världen som behöver få kontakt med dig.

När myndigheter och företag i världen inte får kontakt med dig beror det oftast på att de inte har din adress. För att få tag i dig kan de använda vårt svenska postregister för att skicka ut information till dig. I vissa fall är det viktigt att vissa aktörer får tag i din adress, exempelvis vid ett domstolsförfarande eller andra viktiga delgivningsbeslut.

När vi får en förfrågan om att lämna ut din registrerade adress i postregistret kommer vi först ta kontakt med dig för godkännande och det är detta du betalar för.