Information om adressändring och postregistrering

Adressändring och postregistrering

Du kan snabbt och enkelt på vår webbplats beställa en adressändring som du då kommer att erhålla för ifylld. Du kan samtidigt beställa ytterligare tjänster från oss. När du beställer en adressändring via oss så gör du detta snabbt och enkelt på vår webbplats. Tänk alltid på att det är Skatteverket som handlägger dessa ärenden så det är viktigt att du sänder iväg den blankett du erhåller för ifylld från oss till myndigheten. Fyll i och underteckna och posta till Skatteverket.

Vad gäller övriga tjänster du beställer från oss så sker detta i samband med att du beställer en för ifylld adressändring. Det är detta vi kallar för postregistrering. Vår postregistrering är en tjänst där svenska företag, utländska myndigheter med mera som önskar att komma i kontakt med dig men saknar din nya adress också får möjlighet att söka kontakt med dig. När du köper och betalar för tjänsten postregistrering så förenklar du kommunikationen med olika aktörer som behöver få kontakt med dig.

När företag inte får kontakt med dig beror det oftast på att de inte har din adress. För att få tag i dig kan de använda vårt postregister för att skicka ut information till dig. I vissa fall är det viktigt att vissa aktörer får tag i din adress, exempelvis vid ett domstolsförfarande eller andra viktiga delgivningbeslut.

När vi får en förfrågan om att lämna ut din registrerade adress i postregistret kommer vi först att ta kontakt med dig för godkännande och vi vill därför rekommendera dig att du beställer en postregistrering. All korrespondens sker till din e-postadress.