Folkbokföringsgruppen

Din privata folkbokföring
Alla tjänster är kostnadsfria

Vad innebär tjänsten registrera nya uppgifter?

Läs mer här nedan!

(Endast ny registrering) Registrera nya uppgifter hos Folkbokföringsgruppen

Till registrera nya uppgifter <<

Registrera dig hos oss, för dig som inte alls finns med i våra register sen tidigare. Hur vet du om du finns med i våra register sedan tidigare? Mejla oss en sådan förfrågan så kan vi kika på det. Personer som oftast inte finns med i våra register är sådana som är nya i svenska register. Är du född eller har bott i Sverige så finns du med största sannolikhet med i våra register och då ska du istället göra en ändringsanmälan hos oss.

För dig som redan finns med i våra register gör en ändringsanmälan istället.

Det går fort och är enkelt att ny registrera sig hos hos. Genom att anmäla sig till våra register så använder du dig av Folkbokföringsgruppens tjänst: ny registrering.

Vad innebär det att registrera sig hos Folkbokföringsgruppen?

Ny registrering innebär att vi registrerar dig i Folkbokföringsgruppens register. När du har skickat in din ny registrering till oss så kommer du framöver finnas med i Folkbokföringsgruppens register.

Folkbokföringsgruppen är en privat folkbokföring som samlar in och registrerar svenskars personuppgifter så som din adress. Vi samlar även in och registrerar andra uppgifter om dig.

Varför är det bra att använda sig av vår tjänst ny registrering och inte bara skicka in sådana uppgifter till svenska myndigheter?

Jo eftersom att vi för ett register över registrerade personuppgifter så får vi en hel del förfrågningar från aktörer som på ett eller annat sätt önskar att ta del av din adress. Dessa aktörer är vanligtvis inte uppkopplade mot Skatteverkets register. Det kan vara utländska aktörer som inte är medvetna om att du precis har utfört en ny registrering till statliga myndigheter.

Vid en förfrågan om dig från utomstående part kommer vi alltid att meddela dig i första hand vem och vilka det är som har gjort en förfrågan om dig och därefter behöver vi ditt godkännande och först då lämnar vi ut dina uppgifter. Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter utan ditt godkännande. 

Till registrera nya uppgifter <<

Vanligaste frågorna & svaren vi får

Tjänsten ny registrering innebär att du i vårt register blir ny registrerad. Folkbokföringsgruppens tjänst ny registrering innebär att du framöver kommer att finnas med i vårt register. Gör din ny registrering idag och se till så att vi har din personuppgifter. 

Folkbokföringsgruppen är en privat aktör som på eget bevåg samlar in och registrerar uppgifter om privatpersoner i Sverige. Sådana uppgifter är bla. Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och telefonnummer.

Folkbokföringsgruppen är ingen statlig myndighet. Folkbokföringsgruppen är en privat aktör som agerar på egen hand och med egna intressen.

När du ändrar eller väljer att registrera nya uppgifter hos Folkbokföringsgruppen innebär detta att vi samlar in och registrerar dina uppgifter i vårt register. Detta register används främst till att tillgodose andra aktörer runt om i Sverige och världen som inte är uppkopplade mot Skatteverkets register. 

Ja dina uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part dock är förutsättningarna för detta att du först godkänner detta. Om inte vi får ditt godkännande till att lämna ut dina personuppgifter så kommer vi inte att lämna ut dina uppgifter.

Ja vi meddelar er alltid om någon gör en förfrågan om dina personuppgifter.

Tjänsten är helt och hållet kostnadsfri och ingen betalning sker till Folkbokföringsgruppen. 

Folkbokföringsgruppen är en privat aktör

Tänk på att Folkbokföringsgruppen är en privat aktör. Detta innebär att vi inte på något sätt samarbetar med myndigheter i Sverige och inte heller kan vi personligen se till så att dina personuppgifter uppdateras hos svenska myndigheter.

Folkbokföringsgruppen för ett eget register om privatpersoner i Sverige och har egna ekonomiska intressen i den bransch man verkar i.