Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Adressändring – Flyttar du till Mölndal?

Glöm inte adressändring – Så enkelt anmäler du din nya adress

När du flyttar till ditt nya boende är det viktigt att alltid se till så att du också anmäler din nya adress i en så kallad flyttanmälan (adressändring). Om du inte anmäler din nya adress i en flyttanmälan som också kallas för adressändring kan du gå miste om viktig post. Sådan post kan vara en viktig räkning som behöver betalas omgående och om du missar att betala räkningen för att du helt enkelt inte har erhållit den kommer ärende så småningom att skickas vidare till ett inkassobolag och/eller till kronofogden där en skuld kommer att registreras och vi alla vet hur svårt det kan vara i Sverige när man har en skuld registrerad i sitt namn.

Visste du att det dessutom är lag på att man måste folkbokföra sig på rätt adress annars kan man göra sig skyldig till folkbokföringsbrott.

Klicka här för att göra en adressändring.

Även om du flyttar till Mölndal eller annan ort eller stad i Sverige så måste du meddela din nya adress i en adressändring

Det är väldigt enkelt att byta adress i Sverige. Vi har ett väl fungerande system och när du ändrar din adress i folkbokföringsregistret så kommer ett stort antal svenska företag och svenska myndigheter som är uppkopplade mot folkbokföringsregistret att få din nya adress. Men inte alla företag är uppkopplade mot folkbokföringsregistret och då är det bra att man beställer en postregistrering vilket innebär att du då kommer att få din digitala post vidarebefordrad till den e-postadress du uppger i din adressändring. Postregistrering kallas i vissa fall även för eftersändning av post.

Gör rätt redan från början och i tid. Beställ alltid en adressändring när du flyttar till en ny adress. Är det flera i familjen som flyttar från och till samma adress så går det givetvis bra att lägga till familjemedlemmarna i adressändringen för att slippa göra en varsin. Det går alltså att gemensamt göra en adressändring men bara så länge man också flyttar till samma adress.

Du som flyttar med barn

När du anmäler en adressändring och den andre vårdnadshavaren inte har skrivit under adressändringen så kommer Skatteverket istället att skicka ut en förfrågan per post till den andre vårdnadshavaren för godkännande.

Så fort godkännandet från den andre vårdnadshavaren har inkommit så kommer adressändring för barnet att slå igenom.

Hur lång tid tar handläggningen och när slår adressändringen igenom?

Handläggningstiden för adressändring inom Sverige är ca en vecka och slår igenom samtidigt som handläggningen är klar. Räkna alltså med att din nya adress blir registrerad inom ungefär en vecka från att folkbokföringsregistret mottagit din adressändring.

Varför är det viktigt att göra en adressändring?

Att du är folkbokförd på rätt adress är av mycket stor betydelse i Sverige – dina samhälleliga rättigheter och skyldigheter påverkas – exempelvis var du ska rösta och betala skatt. Vidare påverkas samhällsplaneringen generellt, exempelvis var det ska byggas nya bostäder och hur skolor och äldreomsorg ska planeras.

I Sverige planerar vi stort inför allt och lämnar inget åt slumpen. Att följa de regler och direktiv som ges sker i ett gott syfte för att underlätta för vårt land där planeringen sker på allra bästa och möjliga sätt.

Beställ en adressändring omgående när du ska eller har flyttat

När du byter adress ska du fylla i dina personuppgifter och din nya adress. Du anger inflyttningsdatum och om adressen gäller tillsvidare eller om det är en tillfällig adress. Information om din nya adress skickas sedan vidare till Skatteverket för slutlig registrering.

Du fyller enkelt i det adressändrings-formulär som återfinns på vår webbplats. Fyll i med efterfrågade uppgifter för att slutföra din adressändring. Du är klar på bara någon minut. Snabbt, enkelt och effektivt.

Påbörja din adressändring här.

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.