Adressändring är alltid kostnadsfritt – Se upp för aktörer som tar betalt för detta.

Adressändring för barn under 18 år

Barn som är under 16 år ska göra en adressändring enligt samma lagar och regler som gäller för vuxna. Det innebär att adressen som registreras ska vara på den adress där barnet har sin dygnsvila, alltså där barnet sover. Barnet behöver inte själv göra adressändring utan du som vårdnadshavare kan göra adressändring åt barnet. Du gör det i länken på knappen här nedan genom att fylla i ”Skatteverket flyttanmälan barn blankett”.

Du som vårdnadshavare behöver tänka på vem av vårdnadshavarna som kan göra adressändringen åt barnet. Du kan komma att behöva lämna ett samtycke för flyttanmälan för barn, det gör du efter att du har fyllt i adressändringen online. Skatteverket skickar ut ett medgivande per post till vårdnadshavarna. Här nedan ser du vad som gäller för dig beroende på er situation.

  • Om ni är en familj med två vårdnadshavare som gemensamt ska flytta från samma gamla adress till en ny adress med barnet > adressändra här.
  • Om ni vårdnadshavare har separat och tillsammans har godkänt var barnet ska vara registrerad kan den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet > adressändra här. Skatteverket skickar sedan ut ett medgivande godkännande till båda föräldrarna per post.
  • Om barnet har två vårdnadshavare som har separerat och inte är överens om var barnet ska registrera sin adress kan den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet > adressändra här. Skatteverket skickar sedan ut ett medgivande godkännande till båda föräldrarna per post.
  • Om du hr ensam vårdnad om ditt barn behöver du inget medgivande från den andra föräldern du kan då > adressändra här.
  • Om ditt barn ska registreras på en adress där ingen av vårdnadshavarna är folkbokförd ska båda vårdnadshavarna godkänna flytten. Innan registreringen slutförs kommer Skatteverket kontrollera varför barnet flyttar utan sina vårdnadshavare. I detta fall kan du > adressändra här.

Samtycke flyttanmälan barn – så fungerar det

Ett samtycka kan krävas när ett barn ska flytta till ett nytt boende. Samtycket krävs enligt vissa punkter i ovan tabell. Samtycken kan ges på två olika sätt: först ordnar vårdnadshavare med adressändring och därefter skickar Skatteverket ett medgivande till vårdnadshavarna per post. Det andra alternativ är att vårdnadshavare på Skatteverkets webbplats ger sitt medgivande.

Det första alternativet är smidigare, då skickar vårdnadshavare medgivandet med vändande post efter att Skatteverket skickat ut ett medgivande som ska skrivas under.

Taggar: