Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Adressändring När Någon Dör – Adressändring Dödsbo!

Så anmäler du ny adress när du någon har avlidit

Dödsboet kan beställa en adressändring för ett dödsbo från Folkbokföringsgruppen, om adressen som ska registreras skiljer sig från den som var gällande vid tiden före dödsfallet.

Det går snabbt och är enkelt att ändra en adress som gäller för dödsboet och den avlidne.

Så här gör du:

Börja med att surfa in på denna länk. (Adressändring för dödsbo)

Följ instruktionerna och fyll i samtliga uppgifter som efterfrågas.

Vem kan anmäla en ny adress?

Den första adressändringen efter dödsfallet kan göras av:

  • Dödsbodelägare
  • Boutredningsman
  • Bouppteckningsförrättare
  • Begravningsbyrå
  • Annan behörig person förutsatt att den personen företräder dödsboet

Om dödsboet vill ändra adressen vid ett senare tillfälle måste anmälan vara undertecknad av:

  • samtliga dödsbodelägare eller
  • undertecknad av en av dödsbodelägarna med stöd av fullmakt från övriga dödsbodelägare. Fullmakten ska bifogas med anmälan.

Den nya adressen gäller bara för brev från Skatteverket

Som representant för dödsboet är det ditt ansvar att informera andra institutioner såsom myndigheter, banker och företag om dödsboets nya adress, eftersom Skatteverket inte förmedlar denna information. Skatteverket ser till att registrera den nya adressen för att säkerställa att all post från Skatteverket når fram korrekt.

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.