Adressändring – så anmäler du ny adress

Anmäl ny adress i myndigheternas register för att posten ska komma till din nya adress.

Vad är en adressändring?

En adressändring innebär att man officiellt meddelar myndigheter, företag och andra relevanta parter om att man har flyttat och har en ny bostadsadress. Detta görs för att säkerställa att posten och andra viktiga meddelanden skickas till den nya adressen istället för till den gamla.

Att göra en adressändring är viktigt för att undvika missade viktiga brev och för att se till att man är folkbokförd på rätt adress, vilket kan påverka till exempel var man ska rösta i val och vilket landsting man tillhör.

Vem ansvarar för att göra en adressändring?

Ansvaret för att göra en adressändring ligger på individen själv, det vill säga den person som har flyttat. Det är den enskildes ansvar att se till att myndigheter, företag och andra relevanta parter får information om den nya adressen. 

Vad betyder en flyttanmälan, och skiljer det sig mot adressändring?

En flyttanmälan och en adressändring är två begrepp som ofta används i samband med att man flyttar, betydelsen är densamme men används oftast i olika sammanhang. Vi förklarar!

Flyttanmälan

En flyttanmälan innebär att man informerar myndigheter, främst Skatteverket och i princip endast Skatteverket, vilket kan vara en dålig idé om att man har flyttat till en ny bostadsadress och vill att hela samhällets företag och organisationer ska veta vilken den nya adressen är. Flyttanmälan är en lagstadgad skyldighet i Sverige och används för att uppdatera adressen i den svenska folkbokföringen, vilket påverkar ens juridiska hemvist och var man ska rösta i val. När man gör en flyttanmälan uppdateras ens adress i folkbokföringen, vilket är grunden för att andra myndigheter och vissa företag kan få korrekt information om ens nya adress.

Adressändring

Adressändring innebär att man informerar företag, organisationer och andra relevanta parter om sin nya adress. Detta kan göras direkt till varje enskild part eller genom olika tjänster online, som kan meddela många olika företag och organisationer om den nya adressen på en gång inklusive Skatteverket. Adressändring kan också inkludera beställning av eftersändning av post, digital eftersändning av post, postregistrering, vilket innebär att posten som skickas till den gamla adressen vidarebefordras till den nya adressen under en viss tid. Och i de fall då företag önskar komma i kontakt med individer utan att vilja skicka fysisk post utan digital post.

Vad är en postregistrering / digital eftersändning av post?

En postregistrering eller digital eftersändning av post, som säljs via folkbokföringsgruppen, är en tjänst som gör det möjligt att digitalt hantera vidarebefordran av post till en ny adress. Här är en beskrivning av vad dessa termer innebär:

Postregistrering / digital eftersändning innebär att man registrerar sin nya adress hos en tjänsteleverantör som erbjuder digital posthantering. Denna tjänst kan hjälpa till att samla och hantera post från olika avsändare, så att den skickas vidare till den nya adressen eller via digitala alternativ så som till en e-postadress.

Kan man dömas för brott om man inte gör en adressändring?

I Sverige är det lagstadgat att man ska anmäla sin flytt och uppdatera sin folkbokföringsadress hos Skatteverket inom en vecka efter att man har flyttat. Att inte göra detta kan få vissa juridiska konsekvenser, även om det inte nödvändigtvis leder till att man döms för ett brott i formell mening. Här är vad som kan hända:

Juridiska Konsekvenser

Folkbokföringslagen:

Enligt folkbokföringslagen (1991:481) ska en person som flyttar anmäla detta till Skatteverket. 

Möjliga böter:

Om man medvetet lämnar felaktiga uppgifter eller inte anmäler sin flytt kan detta leda till böter.

Problem med post och officiella handlingar:

Att inte göra en adressändring kan leda till att man inte får viktig post, vilket kan resultera i missade betalningar, juridiska dokument eller annan viktig information.

Andra konsekvenser:

Felaktig folkbokföring kan påverka ens möjlighet att få rätt bidrag eller tjänster från staten och kommuner.

Det kan även påverka var man är berättigad att rösta i val.

Straffrättsliga konsekvenser

Det har hänt att människor i Sverige har dömts för brott enbart på grund av att de inte gjort en adressändring. De straffrättsliga konsekvenserna handlar oftast om att man medvetet inte folkbokför sig på rätt adress och där med gör sig skyldig till folkbokföringsbrott.

Om någon använder felaktiga folkbokföringsuppgifter för att begå bedrägeri eller andra brott, kan detta leda till straffrättsliga påföljder som böter eller fängelse.

Adressändring hur långt i förväg

Du kan anmäla din flytt i förväg, upp till 30 dagar innan du flyttar. Detta gör att din nya adress börjar gälla från och med den dag du flyttar in på den nya adressen.

Genom att göra en föranmälan säkerställer du att din folkbokföring är korrekt uppdaterad direkt när du flyttar, vilket kan vara viktigt för att undvika att viktig post skickas till din gamla adress.

Om du inte har gjort en föranmälan, måste du anmäla din flytt senast en vecka efter att du har flyttat in på din nya adress. Genom att planera och genomföra din adressändring i tid kan du undvika eventuella problem med din post och se till att alla viktiga institutioner och organisationer har din korrekta adress.

Kan man Adressändra bakåt i tiden?

I Sverige är det inte möjligt att officiellt registrera en adressändring bakåt i tiden. 

Kan man vara folkbokförd på två ställen?

I Sverige kan du inte vara folkbokförd på två ställen samtidigt. Folkbokföringen i Sverige fungerar enligt principen att varje individ ska vara folkbokförd på den adress där de huvudsakligen bor, det vill säga den plats där de tillbringar flest nätter. 

Huvudbostad

Du ska vara folkbokförd på den adress där du bor och tillbringar majoriteten av din tid. Det är den adress där du normalt sett sover och har din dygnsvila.

Studenter

Studenter som bor på annan ort för att studera men som regelbundet återvänder till sin bostad under helger och lov kan välja att vara folkbokförda antingen på studieorten eller hos familjen, beroende på hur de flesta nätterna fördelas över året.

Arbetspendling

Om du har två boenden på grund av arbete (t.ex. veckopendling), ska du vara folkbokförd på den adress där du tillbringar flest nätter. Vanligtvis är detta bostaden där familjen bor om du har en sådan.

Barn med delat boende

Barn med föräldrar som har gemensam vårdnad och bor på två olika adresser ska vara folkbokförda där de tillbringar flest nätter. Om barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna, kan folkbokföring ske hos den förälder som föräldrarna kommer överens om, eller efter beslut från Skatteverket.

Tillfälligt boende

Du behöver inte ändra din folkbokföringsadress om du vistas tillfälligt på en annan plats, till exempel om du är på semester eller bor tillfälligt på en annan ort för ett kortare arbete eller utbildning.

Vad är en särskild postadress?

En särskild postadress är en adress som du kan anmäla till Skatteverket för att få din post skickad till en annan adress än där du är folkbokförd. Denna typ av adress används oftast i specifika situationer där det är mer praktiskt eller nödvändigt att få post till en annan plats än den huvudsakliga bostadsadressen. Här är några exempel och detaljer om hur en särskild postadress fungerar:

Tillfällig vistelse: Om du ska bo tillfälligt på en annan plats, till exempel vid studier eller arbete på annan ort, men inte vill ändra din folkbokföringsadress.

Skydda din identitet: Personer med skyddad identitet kan använda en särskild postadress för att skydda sin verkliga bostadsadress.

Andra skäl: Om det finns andra praktiska skäl att få posten skickad till en annan adress, till exempel om du regelbundet vistas hos en anhörig eller på ett företag.

Hur adressändrar man via Folkbokföringsgruppen?

Folkbokföringsgruppen är en tjänst som erbjuder hjälp med adressändring och relaterade tjänster i Sverige. Här är en steg-för-steg-guide om hur du kan göra en adressändring via Folkbokföringsgruppen:

Börja med att ”Klicka Här” för att komma till formuläret för adressändring. 

Fyll i adressändringsformuläret:

Du kommer att behöva fylla i ett formulär med dina personuppgifter. Vanligtvis inkluderar detta:

Antal personer som flyttar från och till samma adress
Fullständigt namn
Personnummer
Gamla adressen
Nya adressen


Datum för när du flyttar in på den nya adressen
Bekräfta dina uppgifter och slutför betalningen om det finns en avgift för tjänsten. Kostnader kan variera beroende på vilken typ av tjänst och eventuella tilläggstjänster du väljer.

Att göra en adressändring via Folkbokföringsgruppen är en enkel process där du fyller i ett formulär med dina uppgifter, verifierar och skicka in din adressanmälan online. Detta kan vara en bekväm lösning för att säkerställa att din adressändring blir korrekt och komplett.

Hur använder man en c/o adress på ett korrekt sätt?

En c/o-adress (care of) används när du vill få post skickad till en annan persons adress, där du tillfälligt vistas eller där någon annan tar emot posten åt dig. Här är en steg-för-steg-guide för hur du använder en c/o-adress korrekt:

En c/o-adress används när mottagaren bor eller vistas hos någon annan och inte har sin egen bostadsadress. Den kan också användas för att få post till en annan adress än där man är folkbokförd.

När används en c/o-adress?

Tillfällig vistelse: Om du tillfälligt bor hos en vän, släkting eller på en annan plats.

Studier eller arbete: Om du studerar eller arbetar på annan ort och bor hos någon annan.

Andra omständigheter: När du behöver få post skickad till en plats där du inte är folkbokförd.

Hur skriver man en c/o-adress?

Här är ett exempel på hur du skriver en korrekt c/o-adress:

Din namnrad:

Förnamn Efternamn

c/o följt av namnet på den person du bor hos:

c/o Förnamn Efternamn (personen du bor hos)

Adressraden:

Gatuadress 123

Postnummer och ort:

123 45 Stad

Användning av c/o-adress

Informera avsändare:

Informera alla relevanta avsändare om din c/o-adress så att de kan skicka din post till rätt plats. Detta kan inkludera banker, försäkringsbolag, myndigheter, arbetsgivare och vänner.

Använd korrekt format:

Se till att alltid använda det korrekta formatet för c/o-adressen för att undvika förvirring och att posten går förlorad.

Tillfällig lösning:

En c/o-adress bör ses som en tillfällig lösning och inte en permanent adress. Om du planerar att bo länge på en annan adress, överväg att uppdatera din folkbokföringsadress.

Uppdatera vid behov:

När din boendesituation förändras och du inte längre behöver använda en c/o-adress, se till att uppdatera dina uppgifter hos alla relevanta parter.

Viktigt att tänka på

Kommunikation: Håll personen du bor hos informerad om att du använder deras adress för din post. Det är viktigt att de är medvetna om att de kan få post adresserad till dig.

Tillfällighet: En c/o-adress är inte en ersättning för folkbokföring. Om du planerar att bo på den nya adressen under en längre tid bör du överväga att ändra din folkbokföringsadress officiellt.

Sammanfattning

Att använda en c/o-adress är en praktisk lösning när du tillfälligt bor hos någon annan eller behöver få post skickad till en annan adress. Det är viktigt att skriva adressen korrekt och informera alla relevanta avsändare om din c/o-adress för att säkerställa att din post når fram till rätt plats.