Adressändring är alltid kostnadsfritt – Se upp för aktörer som tar betalt för detta.

Ändra folkbokföringsadress

Här kan du ändra folkbokföringsadress. E-tjänsten är öppen alla dygnets timmar och sker online. När du ska flytta måste du göra en ändring i din folkbokföringsadress. Om du ska flytta med barn ändrar du deras adress i samband med att du ändrar din folkbokföringsadress. Din nya adress registreras från den dagen du anger att flytten ska ske.

Ändra din folkbokföringsadress innan du flyttar för att säkerställa att registreringen sker samtidigt som du flyttar in i din nya bostad. Om du ändrar din adress för sent kommer din adress att börja gälla från den dag du har skickat in din ändring.

När du har ändrat din adress får du en bekräftelse som skickas till dig. Om något skulle vara fel ska du kontakta folkbokföringsregistret som ser till att korrigera uppgifterna som inte stämmer.

Uppdatera alltid din folkbokföringsadress

Det finns flera orsaker till varför det är viktigt att du alltid ändrar din folkbokföringsadress när du flyttar. Bland annat för att du ska kunna få post av myndigheter, rätt skatt ska dras beroende på vilken kommun du bor i samt andra samhällsviktiga funktioner som sjukvård med mera.

Din riktiga folkbokföringsadress är viktig för att Sverige ska kunna planera för bostäder, infrastruktur och andra samhällsviktig service som: bidrag, sjukvård, stöd, välfärdsservice och mycket mer.

Folkbokföringsbrott

I Sverige är det Skatteverket som utför folkbokföringskontroller. Det innebär att myndigheten kan om det finns skäl till det, utföra kontroller för att upptäcka fusk med uppgifter i folkbokföringen. För att kunna upptäcka fusk har Skatteverket möjlighet att genomföra hembesök för att undersöka de faktiska folkbokföringsuppgifterna.

Om du upptäcker fusk eller felaktigheter i folkbokföringsadress ska du omgående korrigera detta. Det kan du göra genom att ändra folkbokföringsadress i ovan knapp.

Taggar: