Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Flytta tillbaka till Sverige – Försäkringskassan

Denna information är till för dig som planerar att bosätta dig i Sverige. Den är relevant för både utländska medborgare som flyttar hit och för svenska medborgare som återvänder efter att ha bott utomlands.

Tänk dock på att innehållet i denna information inte är tillämpbart för personer som är utsända till Sverige av en utländsk arbetsgivare eller för de som är i Sverige för studier.

Det är viktigt att lämna informaiton till Försäkringskassan av flera anledningar. Om du flyttar till Sverige med barn under 16 år, ska du lämna uppgifter för att kunna vara berättigad till barnbidrag.

Familjemedlemmar som följer med till Sverige ska också lämna uppgifter:

Det finns ingen garanti för att dina familjemedlemmar kommer att vara under samma socialförsäkringssystem som du. Därför är det viktigt att alla familjemedlemmar som flyttar med och som ansöker om någon form av ersättning, lämnar sina uppgifter till Försäkringskassan. Se till att även inkludera information om barn under 18 år som medföljer i flytten.

  • I din egen anmälan har du möjlighet att inkludera information om barn för vilka du är vårdnadshavare.
  • Om barnen har två vårdnadshavare, ska båda inkludera information om barnen i sina respektive anmälningar.
  • Om ni är två vårdnadshavare och endast du rapporterar flytten till Sverige, måste den andra vårdnadshavaren bekräfta barnens uppgifter genom att fylla i en särskild blankett.

Efter att du har lämnat uppgifterna

Försäkringskassan kommer att avgöra om du omfattas av den svenska socialförsäkringen. Om det fastställs att du ska försäkras i Sverige kan du bli berättigad till olika former av ersättningar från Försäkringskassan, såsom barnbidrag eller bostadsbidrag.

Folkbokföringsadress i Sverige

Om din avsikt är att vistas i Sverige i minst ett år, ska du registrera dig i det svenska folkbokföringsregistret. Adressändringen kan enkelt göras online.

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.