Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Måste man anmäla flytt till Skatteverket?

I Sverige måste varje individ att vara korrekt folkbokförd på sin faktiska bostadsadress. Att upprätthålla denna noggrannhet i folkbokföringen är inte bara viktigt för den enskilde individens rättigheter och skyldigheter, utan även för samhällets funktion i stort, då det påverkar allt från samhällsplanering till olika typer av samhällsservice och beskattning. Om en person underlåter att anmäla en flytt eller medvetet anmäler en felaktig adress, kan detta betraktas som folkbokföringsbrott. Beroende på omständigheterna och brottets allvarlighetsgrad kan den som inte följer dessa regler riskera att dömas till böter eller i allvarligare fall, fängelse. Det är således av största vikt att varje individ tar sitt ansvar och ser till att deras folkbokföringsadress alltid är aktuell och korrekt.

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.