Ska du flytta? Gör en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.

Ny Adress + Röstlängd För Utvandrad – Anmälan

Att ta steget att bosätta sig i ett annat land är en betydande förändring som för med sig många positiva aspekter. Samtidigt är det avgörande att vara väl införstådd med de rättigheter som kvarstår för dig som svensk medborgare. Detta börjar vanligtvis med att säkerställa att myndigheterna har din korrekta adress utomlands. En central del av processen att flytta utomlands är att korrekt registrera din adress i folkbokföringsregistret. För svenskar som redan bor utomlands är det viktigt att förstå hur man anmäler en adressändring och bekräftar sin plats i röstlängden inför val. I det här avsnittet kommer vi att gå igenom dessa steg en efter en.

1. Besök Folkbokföringsgruppens webbplats

När du har flyttat från Sverige och behöver registrera en ny adress, kan du enkelt påbörja processen genom att följa den bifogade länken nedan. Det är en smidig procedur som bara tar några få klick för att komplettera din adressändringsanmälan.

Här anmäler du en ny adress – för dig som redan utvandrat

2. Fyll i Formuläret för ny adress

På vår webbplats hittar du ett formulär avsett för de svenskar som redan har utvandrat och behöver anmäla en ny adress efter att man har flyttat till ett nytt boende i utlandet. Det är viktigt att noggrant fylla i alla detaljer för att säkerställa att din nya adress registreras korrekt.

3. Förifylld anmälan om röstlängden

När du anmäler ny adress så är anmälan om röstlängden redan förifylld och du behöver därför inte bocka i detta. Detta innebär att när du anmäler din nya adress i utlandet så behöver du bara tänka på att anmäla ny adress och uppge dina nya adressuppgifter. För att underlätta processen är alternativet för röstlängdsanmälan redan förbockat vilket innebär att du inte behöver fylla i extra papper eller komma ihåg att göra det separat.

Viktigt att Komma Ihåg

  • Tidig anmälan: Se till att anmäla din nya adress så snart som möjligt efter flytten. Detta säkerställer att att folkbokföringsregistret får din nya adress i tid.
  • Kontrollera uppgifterna: Dubbelkolla all information du anger för att undvika eventuella fel eller missförstånd.

Genom att följa dessa steg kan utvandrade svenskar enkelt hantera sin adressändring och säkerställa sin delaktighet i svenska demokratiska processer. Kom ihåg att hålla dig informerad och agera proaktivt för att navigera i administrativa processer med lätthet.

Anmäl ny adress här

Taggar:

Ska du flytta?

Beställ en adressändring snabbt och enkelt på vår webbplats.